Две работни срещи с родителите бяха проведени по пилотния проект "Да подпомогнем младите хора със зрително увреждане в избора на професия - Обучение за родители и роднини". Те преминаха при изключителен интерес и активно участие от страна на подбраните наставници.

Проведе се среща на екипа, разработващ методиката за работа с родители и роднини на зрително затруднени по пилотния проект "Да подпомогнем младите хора със зрително увреждане в избора на професия - Обучение за родители и роднини", одобрен от Leonardo da Vinci.

В Пловдив се проведе среща на партньорите по пилотния проект "Да подпомогнем младите хора със зрително увреждане в избора на професия - Обучение за родители и роднини", одобрен от Leonardo da Vinci. Домакин бе Фондация "Рехабилитация на слепи" като водеща организация в проекта.