Фондация Рехабилитация на слепи спечели нов проект по програма Леонардо да Винчи с наименование P.R.O.T.E.C.T. В него участват като партньори Фондация Сонехеердт – Холандия, Софийския университет – Катедра Специално обучение, Център за социална адаптация на групи в риск - България, Камера Уърк – Италия, Регионален съюз на слепите - Италия, Румънската асоциация на слепите. Проектът започна на 15 януари 2007 г. и продължи до 15 януари 2009 г. Той е насочен към идентифициране на критерии за качество при обучението на хора с увреждания.
Първата международна среща в рамките на проекта се проведе в гр. Пловдив на 19 и 20 февруари 2007 г.

Националният център за рехабилитация на слепи взе участие в международния проект “SOFI” за мотивационно обучение на млади хора със зрителни увреждания. В рамките на проекта 8 младежи – студенти и ученици от София, Пловдив и Варна участваха в петдневни семинари  в Арла институт – Финландия и Фондация „Соннехеердт” – Холандия. Участниците имаха възможност да осъществят ползотворни контакти със свои колеги от Естония, Литва, Финландия и Холандия. Богатата социална програма предостави много приятни мигове на участниците.

Партньорите и моделите на избраните произведения на изкуството


Състоя се третата международна партньорска среща по проекта “Достъпът до изкуство: Право, а не привилегия” в Пловдив, където се намира седалището на проектния лидер.

Срещата се състоя в приятелска и непринудена атмосфера на пълноценно участие и внимание от страна на партньорите, които приветстваха новия представител на Фондация Фюндесит - г-ца Тереза Мюноз. Темите, дискутирани по време на срещата бяха: - съставянето на тактилните диаграми – комуникациите в проекта – материалите, които трябва да се подготвят – обучителните курсове, които трябва да бъдат реализирани в България, Словакия и Испания. Междувременно има много неща за вършене. Успешна работа!!!

Проектът Достъпът до изкуство – право, а не привилегия, бе представен от Camera Work по време на международна конференция по случай третия семинар “Иновативни подходи и методики за информиране и публична достъп до археологически сайтове” организиран в рамките на Европейския проект Archeosites.

В Братислава се проведе втората международна среща по проекта ДОСТЪПЪТ ДО ИЗКУСТВО: ПРАВО, А НЕ ПРИВИЛЕГИЯ, реализиран в рамките на европейската програма Joint Actions.