Bionic Sight, LLC обяви предварителни резултати от клинично изпитване фаза I / II. Първите четирима пациенти, на които е прилагана BS01, изследваната генна терапия на Bionic Sight за напреднал пигментен ретинит (RP), всички съобщават за способността да откриват светлина и движение, а двама от пациентите са успели да открият посоката. Съобщава се, че четирите субекта имат пълна или почти пълна слепота, когато изследването е започнало за първи път през март 2020 г.

От 28 юни до 5 юли специалисти от НЦРС Пловдив взеха участие в обучение по проект “V.I.V.A.”, финансиран от Erasmus+ . Обучението се проведе в гр. Арад, Румъния и на него участваха специалисти от орагнизации, работещи със зрително затруднени младежи от Румъния, Исландия, Италия, Гърция и Белгия.

Основната тема на обучението беше представяне и работа със създадената по проекта програма за работа със зрително затруднени младежи.

Част от специалистите взеха участие в обучението наживо, а други – онлайн.

Бяха дискутирани и всички материали, създадени по проекта – насоки за работа, упражнения, инструменти за оценка.

Повече информация за събитието и проекта: https://www.viva-erasmusplus.eu/c2-blended-training

В Еспоо, Финландия се състоя поредната среща по международния проект Xpress Your Vision, в която участваха и представители на Фондация Рехабилитация на слепи – партньор по проекта.

Някои от темите, обсъждани в рамките на работните срещи, бяха настоящото развитие на проекта, подготовката на Брошура за успешни практики, окончателното съдържание на някои от модулите на уеб сайта и последните стратегии и дейности по разпространяване и използване резултатите на проекта. През последния ден на партньорската среща се състоя семинар по заетостта на лица със зрителни увреждания във Финландия и бе посетена специализирана Библиотека с книги в различни формати, подходящи за зрително затруднени лица.

В гр. София, бе проведена  Национална конференция по проект „Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”, по който Фондация Рехабилитация на слепи е партньор за гр. Пловдив.

Фондация "Рехабилитация на слепи" работи по проект XPress Your Vision