В Еспоо, Финландия се състоя поредната среща по международния проект Xpress Your Vision, в която участваха и представители на Фондация Рехабилитация на слепи – партньор по проекта.

Някои от темите, обсъждани в рамките на работните срещи, бяха настоящото развитие на проекта, подготовката на Брошура за успешни практики, окончателното съдържание на някои от модулите на уеб сайта и последните стратегии и дейности по разпространяване и използване резултатите на проекта. През последния ден на партньорската среща се състоя семинар по заетостта на лица със зрителни увреждания във Финландия и бе посетена специализирана Библиотека с книги в различни формати, подходящи за зрително затруднени лица.

В гр. София, бе проведена  Национална конференция по проект „Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”, по който Фондация Рехабилитация на слепи е партньор за гр. Пловдив.

Фондация "Рехабилитация на слепи" работи по проект XPress Your Vision

Фондация Рехабилитация на слепи спечели нов проект по програма Леонардо да Винчи с наименование P.R.O.T.E.C.T. В него участват като партньори Фондация Сонехеердт – Холандия, Софийския университет – Катедра Специално обучение, Център за социална адаптация на групи в риск - България, Камера Уърк – Италия, Регионален съюз на слепите - Италия, Румънската асоциация на слепите. Проектът започна на 15 януари 2007 г. и продължи до 15 януари 2009 г. Той е насочен към идентифициране на критерии за качество при обучението на хора с увреждания.
Първата международна среща в рамките на проекта се проведе в гр. Пловдив на 19 и 20 февруари 2007 г.

Националният център за рехабилитация на слепи взе участие в международния проект “SOFI” за мотивационно обучение на млади хора със зрителни увреждания. В рамките на проекта 8 младежи – студенти и ученици от София, Пловдив и Варна участваха в петдневни семинари  в Арла институт – Финландия и Фондация „Соннехеердт” – Холандия. Участниците имаха възможност да осъществят ползотворни контакти със свои колеги от Естония, Литва, Финландия и Холандия. Богатата социална програма предостави много приятни мигове на участниците.