В Държавният тактилен Музей Омеро бе проведена първата среща на партньорите от проекта “Достъпът до изкуство – Право, а не привилегия”, реализиран в рамките на Европейската програма Joint Actions под ръководството на Главна Дирекция Образование и Култура.

В Държавният тактилен Музей Омеро бе проведена първата среща на партньорите от проекта “Достъпът до изкуство – Право, а не привилегия”, реализиран в рамките на Европейската програма Joint Actions под ръководството на "Главна Дирекция Образование и Култура".

Проектът е предназначен за улесняване на достъпа до света на изкуството за слепи и зрително затруднени младежи чрез:

  • Подпомагане цялостната интеграция на лица с увреждания (младежи и възрастни) в обществото и насърчаване достъпа до образование и професионално обучение в тази сфера;
  • Усъвършенстване способностите и компетенциите на тези хора, особено на младежите, посредством методики за професионално обучение на всички нива;
  • Разработване на концепция в света на изкуството за слепи и зрително затруднени лица;
  • Допринасяне за възприемане по нов начин у посетителите на музеи и галерии на съвременното изкуство и жителите на споменатите области, базирано на възприемането на слепите и зрително затруднените лица.

Президентът на Музея Омеро г-н Роберто Фарони и г-н Алдо Грасини, президент на Съюза на слепите на регионално ниво, приветстваха партньорите преди дискутирането на работния план.
Тази среща в Музей Омеро бе подходящото събитие за представяне на европейско ниво на важният опит, свързан с дейността на проекта и за стартирането на ползотворно сътрудничество.