На участващите в пилотния проект "Да подпомогнем младите хора със зрително увреждане в избора на професия - Обучение за родители и роднини" родители бяха зададени въпроси за мнението им за обучението, в което участват. Ето и техните отговори:

 1. Трите имена: Методи Янков Маджаров
 1. Адрес: гр. София, ж.к. Овча Купел 1, бл. 517, вх. 8, ет. 2, ап. 87 
 1. Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате?

Отлична идея, с перспектива за действителна реализация.

 1. Доволни ли сте от развитието му до момента?

Да !

 1. Намирате ли полза от участието си в този проект?

Огромна! – ориентацията не е едностранна.

 1. Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Да !!!

 1. Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

Може би по-широко участие. Ангажиране и на работодатели в процеса на обучение.

 1. Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Да

 1. Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

Да! Споделил съм го вече и съм го препоръчал!

 

 1. Трите имена: Николай Христов Проданов
 1.  Адрес: гр. София, ж.к. Свобода, бл. 14, вх. Б, ап. 25 
 1.  Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Идеята е много добра и лично за мен има огромно значение.

 1. Доволни ли сте от развитието му до момента?

Доволен съм, тъй като има полза от него.

 1. Намирате ли полза от участието си в този проект?

Да.

 1. Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Мисля, че обучението трябва да продължи иначе няма ефект.

 1. Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

Програмата е добра и няма смисъл от препоръки.

 1. Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Да.

 1. Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

Бих го препоръчал, тъй като съм доволен от този проект.

 

 1. Трите имена: Гинка Стефанова Гочева
 1. Адрес: гр. Пловдив, ул. Ландос №24, бл. 3 
 1. Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Идеята е добра, защото помага на нашите деца.

 1. Доволни ли сте от развитието му до момента?

Да, доволна съм, защото помага на нашите деца.

 1. Намирате ли полза от участието си в този проект?

Да.

 1. Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Да, за да уточним професионалното му ориентиране.

 1. Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

Не, не искам да се промени.

 1. Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Да.

 1. Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

Да.

 

 1. Трите имена: Анастасия Атанасова Язикова
 1. Адрес: с. Елешница, окр. Благоевград 
 1. Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Като много добра.

 1. Доволни ли сте от развитието му до момента?

Доволна съм.

 1. Намирате ли полза от участието си в този проект?

Много.

 1. Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Да.

 1. Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

Нищо.

 1. Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Да.

 1. Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

Да.

 

 1. Трите имена: Марияна Димитрова Алексиева
 1. Адрес: гр. Пловдив, ул. Средец №91, ет. 3, ап 7
 1. Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Много добра за бъдещето на нашите деца.

 1. Доволни ли сте от развитието му до момента?

Да.

 1. Намирате ли полза от участието си в този проект?

Надявам се да допринеса за реализацията на този проект.

 1. Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Да, защото има много информацията, която не ни е известна.

 1. Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

Смятам, че програмата е добра и за сега няма нужда от промени.

 1. Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Да. Този проект ще допринесе за добрата ориентация на ЗЗ в пазарния живот.

 1. Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

           Да, защото ще улесни живота не само на нашите деца, но и за благото на останалите.

 

 1. Трите имена: Цветана Генчева Вашкова
 1.  Адрес: гр. Пловдив, ул. Преспа №4, ап. 3
 1.  Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Идеята за създаването е добра.

 1. Доволни ли сте от развитието му до момента?

Да, доволна съм.

 1. Намирате ли полза от участието си в този проект?

Да. Научават се неща, които ще са ми от полза в бъдеще.

 1. Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Трябва да бъде завършено.

 1. Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

Нямам препоръки за промени.

 1. Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Да. Този проект ще има развитие и трябва да помогне на ЗЗ млади хора.

 1. Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

Да.

 

 1. Трите имена: Бойка Евгениева Георгиева
 1. Адрес: гр. София, ж.к. Свобода бл. 14 вх. Б ап. 25 ет. 3
 1. Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Идеята е прекрасна, участието ми в проекта не само помага на детето ми, но и на мен.

 1. Доволни ли сте от развитието му до момента?

Дискусиите, провеждането е на много високо ниво, но и близко за разбиране от всички.

 1. Намирате ли полза от участието си в този проект?

Ползата е голяма. Ние родителите, участвайки в проекта, извличаме полза и за всички, които са около нас.

 1. Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Да, задължително, защото моето дете не е готово, ние родителите имаме нужда от съветите Ви!

 1. Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

Участие заедно с децата ни – поне еднократна възможност и те да изразят мнението си.

 1. Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Да, разбира се. Бъдещето на децата – навлизането им в живота, работата им – това е развитие.

 1. Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

Да, разбира се – имам познати, които биха посетили и участвали в проекта, за избор на професия.

 

 1. Трите имена: Шафенез Расим Рамадан
 1. Адрес: с. Брани поле, Пловдивско
 1. Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Отлично.

 1. Доволни ли сте от развитието му до момента?

Да.

 1. Намирате ли полза от участието си в този проект?

Да.

 1. Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Да.

 1. Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

Нямам други препоръки.

 1. Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Да.

 1. Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

Препоръчвам познати и приятели да се включат.

 

 1. Трите имена: Елза Жорова Шатева

 

 1. Адрес: гр. Пловдив, ул. Дунав №12  
 1. Как оценявате идеята за създаването и развитието на проекта, в който участвате ?

Приветствам тази идея, тя е много необходима.

 1. Доволни ли сте от развитието му до момента?

Да.

 1. Намирате ли полза от участието си в този проект?

Да, до този момент получихме много полезни пояснения и знания как да бъдем полезни на децата си за избора на професия.

 1. Мислите ли, че обучението трябва да бъде продължено?

Да, този проект е много ценен, защото се уверихме от необходимостта от обучение на родителите с деца със зрителни увреждания.

 1. Какво бихте препоръчали да се промени в програмата на проекта, в която сте взели участие?

За промени не се сещам, но съм сигурна, че ще работите за още подобрения, защото сте екип отдаден на хората със зрителни затруднения .

 1. Виждате ли перспектива в продължението и развитието на този проект?

Трябва да продължи, защото има и други родители, които се нуждаят от такава помощ.

 1. Бих те ли го препоръчали на познати / приятели, които са във вашето положение? 

Да, ще го препоръчам със заслужени хвалебствия.