На национално ниво проектът "Да подпомогнем младите хора със зрително увреждане в избора на професия - Обучение за родители и роднини" се разпространява главно чрез структурите на Съюза на слепите. Проведени са 10 срещи с районни организации на слепите от Пловдив, София, Дряново, Варна, Плевен; читалище “Луи Брайл”, училища за деца с нарушено зрение от София и Варна.

Проектът беше представен и на международни форуми:

20 – 24 Април в Ермело – Холандия се проведе среща на експертите, работещи за професионалната реализация на хората със зрителни увреждания. На тази среща беше представен и проектът за работа с родителите на децата със зрителни увреждания.

На 5 юли проектът беше представен в Брюксел на семинара “Интеграция на пазара на труда”

На 27 Юли експерти на МТСП и Федералното министерство на здравето и социалната сигурност на Германия гостуваха в НЦРС. Пред гостите бяха представени цялостната дейност на Центъра и Фондацията и резултатите от работата по международните проекти, финансирани от ЕС. Обсъдиха се и съвместни инициативи за сътрудничество.