Две работни срещи с родителите бяха проведени по пилотния проект "Да подпомогнем младите хора със зрително увреждане в избора на професия - Обучение за родители и роднини". Те преминаха при изключителен интерес и активно участие от страна на подбраните наставници.

 

 

 

               

На първата среща /8, 9 май/ родителите бяха запознати с първите два модула на методиката. Подробно бяха разгледани, разтълкувани и проиграни всички чек-листове на модул 1. Основна задача за родителите беше да наблюдават детето си и да попълнят максимално безпристрастно въпросите от модул 1. След това с помощта на психоложката Диляна Драганова те трябваше да разработят личностен профил на детето, попълвайки чек-листовете на модул 2.

 

 

На втората среща  /3-5 Септември/  родителите представиха своите разработки. Всички се бяха справили успешно. На тази среща родителите бяха запознати и с модули 3 и 4 от методиката – представяне пред работодател и разкриване на собствен бизнес. Бяха поставени за разрешаване задачи-казуси;  разработване на мотивационно писмо и проучване на пазарна ниша. Следващата работна среща с групата ще бъде на 12, 13 и 14 ноември.