Проведе се среща на екипа, разработващ методиката за работа с родители и роднини на зрително затруднени по пилотния проект "Да подпомогнем младите хора със зрително увреждане в избора на професия - Обучение за родители и роднини", одобрен от Leonardo da Vinci.

 

 

  

 

На срещата присъстваха:

Проф. Радулов – СУ “Климент Охридски”
Д-р Мира Цветкова – СУ “Климент Охридски"

 

 

 

 

 

 

 

Стефан Данчев – експерт 
Стоян Зайков – експерт

 

  

 

 

 

 

 


Диляна Драганова – психолог
Александрина Костова – координатор

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на работната среща Методиката бе представена, обсъдена и приета. Приетата и одобрена Методика включва следните модули:

  1. Ръководство за насърчаване съвместната работа между зрително затруднения и неговия съветник – в две части.  Първа част включва чек-таблици, с попълването на които се  разработва профил на зрително-затруднения от неговия съветник. Втората част се попълва съвместно с психолога и чрез нея се  получава информация за професионалната насоченост на зрително-затруднения.
  2. Модул, насочен към стартиране на собствен бизнес, включващ необходимите условия, изисквания, облекчения, маркетингови проучвания.
  3. Модул, насочен към зрително-затруднения, съдържащ препоръки за представяне пред работодател, изготвяне на мотивационно писмо, поведение по време на  интервю.
  4. Модул, насочен към работодателите. Към него са включени  консултации към работодатели, желаещи да наемат на работа хора със зрителни увреждания – начин на общуване, изисквания,  адаптация на работна среда.

Психологът представи желаещите да се включат в проекта 14 двойки родител-зрително затруднено дете. От тях бяха одобрени 8 от градовете София, Пловдив, Разград и Смолян.