http://uspeh-bg.net/ - Производствено предприятие “Успех-ССБ” ЕООД       

www.obviousleonardo.org - проект "Да подпомогнем младите хора със зрително увреждане в избора на професия - Обучение за родители и роднини"

www.mlsp.government.bg - сайт на МТСП

http://labourforblind.bg/ - Бюро по труда за лица със зрителни увреждания!

www.euroblind.org - Европейски съюз на слепите

www.rnib.org.uk - Кралски институт за слепи - Англия

http://www.nllb.bg/ - Национално читалище “Луи Брайл”

http://dubinabg.eu/ - сайт на Сергей Дубина - програми, книги

http://bezmonitor.com/ - сайт на Виктор Любенов - говорящи книги

http://mirror.kumanov.com/123/index.htm Специализиран софтуер, информация, текстове

http://www.gracebg.org/index.htm - Християнска литература