В Еспоо, Финландия се състоя поредната среща по международния проект Xpress Your Vision, в която участваха и представители на Фондация Рехабилитация на слепи – партньор по проекта.

Някои от темите, обсъждани в рамките на работните срещи, бяха настоящото развитие на проекта, подготовката на Брошура за успешни практики, окончателното съдържание на някои от модулите на уеб сайта и последните стратегии и дейности по разпространяване и използване резултатите на проекта. През последния ден на партньорската среща се състоя семинар по заетостта на лица със зрителни увреждания във Финландия и бе посетена специализирана Библиотека с книги в различни формати, подходящи за зрително затруднени лица.