В гр. София, бе проведена  Национална конференция по проект „Създаване на социално предприятие „Бюро по труда за лица със зрителни увреждания”, по който Фондация Рехабилитация на слепи е партньор за гр. Пловдив.

 

 

 

На конференцията присъстваха и взеха участие представители на ФРС, както и Минчо Коралски – изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания в България, Васил Долапчиев – председател на Съюза на слепите в България, проф. Владимир Радулов – преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, представители на неправителствени организации, работодатели, лица със зрителни затруднения и успешно наети лица със зрителни затруднения.

Представителят на ФРС изнесе презентация по въпросите, свързани с трудовата заетост на зрително затруднените лица, тяхната професионална подготовка, обучение, мотивация и взаимодействие с цялото общество. Той обяви на присъстващите резултатите от проекта, постигнати в гр. Пловдив. Участие в конференцията и кратко експозе изнесе и Марин Пейчев – успешно реализиран клиент на Бюрото в гр. Пловдив, който разказа за процеса на търсене на работа и подпомагането, оказано му от страна на пловдивския екип по проекта. Информацията бе посрещната с голям интерес и предизвика множество въпроси от страна на участниците, както и последваща дискусия по въпросите на трудовата реализация на хората със зрителни затруднения в България и на европейско ниво.