Фондация Рехабилитация на слепи спечели нов проект по програма Леонардо да Винчи с наименование P.R.O.T.E.C.T. В него участват като партньори Фондация Сонехеердт – Холандия, Софийския университет – Катедра Специално обучение, Център за социална адаптация на групи в риск - България, Камера Уърк – Италия, Регионален съюз на слепите - Италия, Румънската асоциация на слепите. Проектът започна на 15 януари 2007 г. и продължи до 15 януари 2009 г. Той е насочен към идентифициране на критерии за качество при обучението на хора с увреждания.
Първата международна среща в рамките на проекта се проведе в гр. Пловдив на 19 и 20 февруари 2007 г.