Партньорите и моделите на избраните произведения на изкуството


Състоя се третата международна партньорска среща по проекта “Достъпът до изкуство: Право, а не привилегия” в Пловдив, където се намира седалището на проектния лидер.

Срещата се състоя в приятелска и непринудена атмосфера на пълноценно участие и внимание от страна на партньорите, които приветстваха новия представител на Фондация Фюндесит - г-ца Тереза Мюноз. Темите, дискутирани по време на срещата бяха: - съставянето на тактилните диаграми – комуникациите в проекта – материалите, които трябва да се подготвят – обучителните курсове, които трябва да бъдат реализирани в България, Словакия и Испания. Междувременно има много неща за вършене. Успешна работа!!!