Проектът Достъпът до изкуство – право, а не привилегия, бе представен от Camera Work по време на международна конференция по случай третия семинар “Иновативни подходи и методики за информиране и публична достъп до археологически сайтове” организиран в рамките на Европейския проект Archeosites.

 

 

 

 

Международната среща, организирана от Регион Умбрия, се състоя в град Перуджа, Италия Pietro Celotti presents the intermediate results Проектът Archeosites (акроним от “spAtial integRate enhanCement of arcHEOlogical SITES”), реализиран в рамките на Европейската програма INTERREG IIIB, е предназначен за участие в разработването на въпросите, свързани с широкия достъп до археологически сайтове в страните от зоната CADSES 

Достъпът до изкуство – право, а не привилегия, привлече вниманието на публиката благодарение на илюстрирането на специфичната колекция, съставена отдвадесет произведения на изкуството, достъпна за зрително затруднени лица чрез тактилни диаграми, а Православен храм Св. Петка,

Големият Кралски кон, Замъкът в Братислава и Аугусто Велада са представени чрез скулптурни модели. Брошурата на проекта бе разпространена и Пиетро Челоти поощри публиката да осъществява контакт с Достъпът до изкуство – Право, а не привилегия посредством форума на проекта