В Братислава се проведе втората международна среща по проекта ДОСТЪПЪТ ДО ИЗКУСТВО: ПРАВО, А НЕ ПРИВИЛЕГИЯ, реализиран в рамките на европейската програма Joint Actions.                     

На срещата бе акцентирано върху представянето на структурата за изработването на специален комплект, включващ пластмасови модели и релефни изображения със специалното описание на произведения на изкуството за зрително увредени лица

Диляна Драганова, консултант от ръководещата проекта Фондация за рехабилитация на слепи, обясни на партньорите как да осъществят техническото и психологическо описание, целящо да подтикне зрително увредените лица към дактилно изучаване на пластмасовите модели и релефните диаграми

Партньорите се спряха на общ модел за представяне на работните материали и взеха решение относно специфичните задачи на всеки един от тях

Италианският партньор изясни решението да се набавят 3 умалени модели на Големия кралски кон на Алиджи Сасу, които ще бъдат използвани за дактилно изучаване от страна на хората със зрителни увреждания в другите страни-партньорки

Бяха представени официалния уеб сайт и логото на проекта, реализирани от италианския партньор
По време на втория ден се проведе дискусията относно бъдещите стратегии за развитие на връзките с институции, които във всяка страна биха могли да бъдат заинтригувани от предмета на проекта.